22:30 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 109/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014 Chi tiết
2 108/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2014 Chi tiết
3 107/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về việc quy định chế độ, chính sách đối với Đội công tác xã hội tình nguyện tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Chi tiết
4 106/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về việc thực hiện một số chế độ chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với viên chức đang công tác trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2014-2018 Chi tiết
5 105/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về cộng tác viên kiêm nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
6 104/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về mức giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2014 Chi tiết
7 103/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 Chi tiết
8 102/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 101/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2014 Chi tiết
10 100/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 99/NQ-HÐND Nghị quyết 20/12/2013 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2014 Chi tiết