07:13 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2006

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 20/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 22/02/2006 Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 tỉnh Đắk Lắk. Chi tiết
2 19/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 22/02/2006 Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
3 18/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 22/02/2006 Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
4 17/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 22/02/2006 Bầu cử bổ sung chức danh Phó trưởng ban Pháp chế không chuyên trách của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết
5 16/2006/NQ-HÐ7 Nghị quyết 22/02/2006 Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009. Chi tiết