17:20 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Nghị quyêt kỳ họp thứ Mười

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 31/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
2 30/NQ-HÐND Nghị quyết 08/12/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 Chi tiết
3 29/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về việc sáp nhập thôn, buôn, tổ dân phố và đổi tên tổ dân phố (Đợt 1) thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện; Cư M'gar, Krông Búk, Ea H'Leo, Krông Năng, M'Drắk, Krông Ana của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
4 28/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về điều chỉnh nguồn vốn và điều chỉnh, bổ sung KH phân bổ vốn nêu tại khoản 2,3 Điều 1 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch vể chỉ tiêu, mục tiêu, nguồn vốn và phân bổ vốn thực hiện CTMTQG Chi tiết
5 27/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án ổn định dân di cư tự do thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông Chi tiết
6 26/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Di dân khân cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt lỡ đất cụm dân cư thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10, và thôn 12 xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp Chi tiết
7 25/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc Chi tiết
8 24/NQ-HÐND 08/07/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do cho đồng bào Mông xã Ea Đăh, huyện Krông Năng Chi tiết
9 23/NQ-HÐND 08/07/2020 Về điều chỉnh nguồn vốn và kế hoạch phân bổ vốn nêu tại khoản 2, 3 Điều 1 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch về chỉ tiêu, mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh ĐL Chi tiết
10 22/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu ở mới thuộc thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2) Chi tiết
11 21/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
12 20/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 Chi tiết
13 19/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về việc bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
14 18/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác Chi tiết
15 17/NQ-HÐND 07/07/2020 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Chi tiết
16 08/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
17 07/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn ngân sách địa phương Chi tiết
18 06/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt ĐA cho thuê quyền khai thác; QĐ thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 05/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
20 04/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Về Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2030 Chi tiết
21 03/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Ban hành Quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
22 02/2020/NQ-HÐND Nghị quyết 08/07/2020 Bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh Chi tiết