18:06 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Đoàn giám sát số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đối với Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Ngông nghiệp và Phát triển Nông thôn

01/04/2024 14:54

Đoàn giám sát số 54 của Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh đến năm 2020...

Đoàn giám sát số 54 của HĐND Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tại huyện Ea H’leo và thị xã Buôn Hồ

21/03/2024 07:28

Đoàn giám sát số 54 của HĐND Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND, ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh về phát triển cà phê bền vững của tỉnh năm 2020 và định hướng đến năm 2030...

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội thảo tham vấn ý kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

07/03/2024 16:47

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội thảo tham vấný kiến vào hồ sơ đề nghị xây dựng luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

26/01/2024 16:45

Thường trực HĐND tỉnh gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024

Từ 01/01/2024, tăng số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/01/2024 07:21

Từ 01/01/2024, tăng số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy tại thị xã Buôn Hồ

05/01/2024 16:29

Đại biểu Hội đồng nhân dân hai cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ Bảy tại thị xã Buôn Hồ

HĐND tỉnh Đắk Lắk thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

05/01/2024 16:25

HĐND tỉnh Đắk Lắk thường xuyên cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

Bổ sung chức danh, tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, buôn, tổ dân phố

22/12/2023 10:47

Bổ sung chức danh, tăng mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; ở thôn, buôn, tổ dân phố

Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

08/12/2023 14:37

Bế mạc kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

06/12/2023 17:17

Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

06/12/2023 14:28

Khai mạc kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

28/11/2023 10:39

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

14/11/2023 22:51

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk