23:49 Thứ ba , Ngày 28 Tháng 11 Năm 2023

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

28/11/2023 10:39

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 từ ngày 06 đến ngày 08 tháng 12 năm 2023

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

14/11/2023 22:51

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười Một của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một

08/11/2023 22:01

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Một

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

11/10/2023 08:45

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

10/10/2023 18:24

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ Mười, Hội đồng nhân dân tỉnh lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 bầu

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười

10/10/2023 13:33

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười

04/10/2023 15:56

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X triệu tập Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du

05/09/2023 15:32

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Huỳnh Thị Chiến Hòa dự lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 tại Trường trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, khóa X tại thị xã Buôn Hồ

03/08/2023 17:22

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Sáu, khóa X tại thị xã Buôn Hồ

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X

14/07/2023 10:20

Kỳ họp thứ Sáu, Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa X

Tỉnh Đắk Lắk: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì và phát triển

13/07/2023 14:22

Tỉnh Đắk Lắk: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023 tiếp tục duy trì và phát triển

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Chín của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

14/06/2023 14:07

Kỳ họp chuyên đề lần thứ Chín của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến khai mạc vào ngày 14 tháng 6 năm 2023

09/06/2023 14:57

Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Chín Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk dự kiến khai mạc vào ngày 14 tháng 6 năm 2023

Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023

26/05/2023 13:53

Bế mạc Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND các cấp năm 2023

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

26/05/2023 08:50

Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk