23:03 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Ba

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 48/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về công nhận thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc là đô thị loại IV Chi tiết
2 47/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về giảm nghèo bên vững tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
3 46/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về ứng dụng và phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
4 45/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về chế độ chính sách Dân quân tự vệ và phân cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
5 44/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
6 43/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Phát triển khoa học và Công nghệ, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
7 42/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Chương trình kiên cố hóa kênh mương giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
8 41/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về xây dựng Hệ thống khuyến nông viên cơ sở tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
9 40/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về phát triển cây ca cao tỉnh Đắk Lắk đến năm 2015 Chi tiết
10 39/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về chính sách giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
11 38/2011/NQ-HÐND 22/12/2011 Về chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, giai đoạn 2011 - 2015 Chi tiết
12 37/NQ-HÐND 22/12/2011 Về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, giai đoạn 2012 - 2020 Chi tiết
13 36/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025 Chi tiết
14 35/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010 của tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
15 34/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về miễn phí xây dựng Chi tiết
16 33/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm Chi tiết
17 32/2011/NQ-HÐND 22/12/2011 Về mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với xe ô tô chở người dưới 10 chổ ngồi Chi tiết
18 31/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về phân bổ dự toán ngân sách năm 2012 tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
19 30/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Chi tiết
20 29/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Chương trình ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012 Chi tiết
21 28/NQ-HÐND 22/12/2011 Về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2012 Chi tiết
22 27/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2012 - 2015 Chi tiết
23 26/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2012 Chi tiết
24 25/2011/NQ-HÐND Nghị quyết 22/12/2011 Về khung giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố của tỉnh năm 2012 Chi tiết
25 24/NQ-HÐND 22/12/2011 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng năm 2012 Chi tiết