23:54 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024

Nghị quyết kỳ họp thứ Sáu

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 98/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Về biên chế công chức, số lượng viên chức năm 2013 Chi tiết
2 97/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Về công nhận thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana là đô thị loại IV Chi tiết
3 96/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Công bố các Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành được rà soát năm 2012 Chi tiết
4 95/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Về trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2013 - 2020 Chi tiết
5 94/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 Chi tiết
6 93/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Chi tiết
7 92/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Về việc bổ sung Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh về Quy định chế độ đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục vụ giải Chi tiết
8 91/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 09/11/2023 Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Chi tiết
9 90/2013/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Chi tiết
10 89/NQ-HÐND Nghị quyết 19/07/2013 Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Chi tiết
11 88/NQ-HÐND Nghị quyết 10/07/2013 Về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
12 87/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2013 Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết
13 86/NQ-HÐND Nghị quyết 09/07/2013 Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Chi tiết