17:48 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024

Trả lời kiến nghị cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh

STT Số / Ký hiệu Loại văn bản Ngày ban hành Trích yếu
1 61/ÐÐBQH-VP 29/03/2023 Công văn về việc trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương sau kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV Chi tiết
2 62/ÐÐBQH-VP 29/03/2023 Công văn về việc trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương trước kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV Chi tiết
3 23/ÐÐBQH-VP 08/02/2023 Trả lời kiến nghị của cử tri của các bộ, ngành Trung ương trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV Chi tiết
4 9008/BNN-KTHT 29/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
5 9029/BNN-TCLN 29/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
6 9116/BNN-KTHT 30/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri gửi tới Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi tiết
7 9371/BKHÐT-TH 30/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
8 9357/BKHÐT-TH 30/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Chi tiết
9 14250/BTC-QLCS 15/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Tài chính Chi tiết
10 13200/BGTVT-KHÐT 13/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông Vận tải Chi tiết
11 12992/BGTVT-KHÐT 07/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông Vận tải Chi tiết
12 2023/UBDT-CSDT 21/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Ủy Ban Dân tộc Chi tiết
13 13439/BGTVT-KCHT 17/12/2021 Trả lời ý kiến cư tri tỉnh Đắk Lắk gửi tới kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV của Bộ Giao thông Vận tải Chi tiết