01:29 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 – 2023 tại Sở Văn hóa thể thao và Du lịch

22/02/2024 14:51

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/03/2023 20:40

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/02/2023 19:52

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc đổi mới Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ủy ban Thường vụ Quốc Hội tổ chức Hội nghị chất vấn tại Phiên họp thứ 14 theo hình thức trực tuyến

13/08/2022 09:57

Ngày 10 tháng 8 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại phiên họp thứ 14 theo hình thức trực tuyến từ Phòng Diên Hồng, Nhà Quốc hội...

Tổ Công tác của Đoàn giám sát Quốc hội tiến hành khảo sát, làm việc tại tỉnh Đắk Lắk

18/07/2022 09:00

​​​​​​​Thực hiện Nghị quyết số 18/2021/QH15 ngày 17/7/2021 của Quốc hội về thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn...

QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 02 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA QUỐC HỘI NĂM 2023

14/06/2022 15:39

Sáng ngày 14/6, tiếp tục Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua hai nghị quyết về việc Thành lập Đoàn...

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức giám sát chuyên đề “việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại - tố cáo” từ ngày 01/7/2016 - 01/7/2021

23/03/2022 21:53

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH ĐẮK LẮK TỔ CHỨC GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ “VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI - TỐ CÁO  TỪ NGÀY 01/7/2016 - 01/7/2021

Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

21/03/2022 16:07

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk

Trả lời kiến nghị của tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

18/03/2022 10:40

Trả lời kiến nghị của tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Ủy Ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến kết quả ban đầu việc giám sát về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

17/03/2022 16:03

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN KẾT QUẢ BAN ĐẦU VIỆC GIÁM SÁT VỀ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO