07:04 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 389/TB-ÐGS
Nội dung trích yếu Thành phần, chương trình GS “Việc thực hiện CS, pháp luật về QH, KH sử dụng đất; cấp GCNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân và chuyển MĐ sử dụng đất từ đất NN sang đất phi NN trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2021”
Ngày ban hành 12/08/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Hội đồng nhân dân
Ghi chú
File đính kèm: Thong bao lich giam sat cua HDND tinh (Doan giam sat so 46).pdf