06:20 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 36/KH-ÐGS
Nội dung trích yếu Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức; quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, từ năm 2018 đến năm 2023
Ngày ban hành 19/01/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Hội đồng nhân dân
Ghi chú
File đính kèm: 36_KH-HĐND_19012023-signed_04.pdf De cuong UBND tinh GS theo NQ 51.pdf De cuong SO_NGANH GS theo NQ 51.pdf De cuong UBND cap huyen GS theo NQ 51.pdf