07:29 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 28/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Ngày ban hành 13/08/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Hội đồng nhân dân
Ghi chú
File đính kèm: DL_28_NQ-HDND_Chuongtrinh GS 2022.PDF