06:12 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 352/KH-ÐGS
Nội dung trích yếu Giám sát việc thực hiện CS, pháp luật về QH, KH sử dụng đất; cấp GCNQSD đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân (đất nông nghiệp và đất ở) và chuyển mục đích sử dụng đất từ đất NN sang đất phi NN trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2021.
Ngày ban hành 26/07/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Hội đồng nhân dân
Ghi chú
File đính kèm: KE HOACH GIAM SAT .pdf DE CUONG.pdf