07:03 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 46/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Ngày ban hành 20/12/2021
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Hội đồng nhân dân
Ghi chú
File đính kèm: Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2022.pdf KẾ HOẠCH GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ CỦA HĐND TỈNH NĂM 2022.pdf