Đại biểu Phúc Bình Niê Kđăm: Quy định chuyển từ cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng đối với công cụ hỗ trợ là phù hợp, giúp giảm thủ tục, thời gian và chi phí không cần thiết.

Ngày đăng: 03/06/2024 13:48