00:02 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 753/ÐAL-TH&KSNB
Nội dung trích yếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 30/09/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Trả lời kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh
Ghi chú
File đính kèm: DL_753_DAL_30092022_NH NN VN.PDF