01:35 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 847/STNMT-ÐKTKÐÐBÐ
Nội dung trích yếu Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 29/03/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Trả lời kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh
Ghi chú
File đính kèm: 847_STNMT-DKTKDDBD_29032023_Kemtheo CV3283 STNMT.pdf 3283_STNMT-DKTKĐĐBĐ_15112022 HUONG DAN CAP GCN HANH LANG AN TOAN SONG SUOIv1.pdf