00:17 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 887/STNMT-ÐKTKÐÐBÐ
Nội dung trích yếu Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 03/04/2023
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Trả lời kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh
Ghi chú
File đính kèm: 887_STNMT-DKTKDDBD_03042023-huyen CuKiun.pdf