21:40 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 1692/UBND-TNMT
Nội dung trích yếu UBND huyện Ea Súp trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 07/10/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Trả lời kiến nghị cử tri của HĐND tỉnh
Ghi chú
File đính kèm: CV 1692UBND-TNMT_07102022 UBND huyen Ea Sup.pdf