06:32 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 16/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Pháp chế của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 30/06/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyêt kỳ họp thứ Nhất
Ghi chú
File đính kèm: DL_16_NQ-HDND_30062021_1.PDF