22:02 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 13/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức danh bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 30/06/2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyêt kỳ họp thứ Nhất
Ghi chú
File đính kèm: DL_13NQHDND_3062021_0001.pdf