06:09 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 02/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu [02/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết bổ sung danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 héc ta đất trồng lúa, dưới 20 héc ta đất rừng p
Ngày ban hành 08/04/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề lần Nhất
Ghi chú
File đính kèm: 2. NGHI QUYET DANH MỤC BỔ SUNG THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SD ĐẤT.pdf 2. PHỤ LỤC I DANH MỤC THU HỒI ĐẤT.pdf 2. PHỤ LỤC II DANH MỤC THU HỒI ĐẤT.pdf