06:06 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 03/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu [03/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hợp phần khu tái định canh số 2, công trình dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng
Ngày ban hành 08/04/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề lần Nhất
Ghi chú
File đính kèm: NGHỊ QUYẾT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG DỰ ÁN KRONG PAK THƯỢNG.pdf PHỤ LỤC I NGHỊ QUYẾT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG DỰ ÁN KRONG PAK THƯỢNG .pdf PHỤ LỤC II NGHỊ QUYẾT CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG DỰ ÁN KRONG PAK THƯỢNG .pdf