06:59 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 06/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu [06/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022
Ngày ban hành 08/04/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề lần Nhất
Ghi chú
File đính kèm: NGHI QUYET PHAN BO NGUON VON NTM 2022.pdf PHU LUC NGHI QUYET PHAN BO NTM 2022.pdf