05:35 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 01/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu [01/NQ-HĐND_08/4/2022] Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương.
Ngày ban hành 08/04/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết Kỳ họp chuyên đề lần Nhất
Ghi chú
File đính kèm: 1. NGHI QUYET KEO DAI THOI GIAN THUC HIEN VA GIAI NGAN KE HOACH DTC 2021 SANG 2022.pdf 1. PL NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐTC 2021 SANG 2022.pdf