Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngày đăng: 18/09/2023 20:13