Đoàn giám sát số 09 của Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc đề xuất chủ trương và thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1 tại UBND tỉnh

Ngày đăng: 23/04/2024 12:15