Chiến dịch Điện Biên Phủ: Từ phương châm tác chiến “đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”

Ngày đăng: 06/05/2024 09:59