07:56 Thứ bảy , Ngày 15 Tháng 06 Năm 2024

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh

18/03/2023 11:37

Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội...

Đắk Lắk: Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác

28/04/2022 10:48

Đắk Lắk: Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác