01:53 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 07 Năm 2024

Bế mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

12/07/2024 15:30

Bế mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

11/07/2024 17:15

Toàn văn bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X

11/07/2024 16:49

Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

11/07/2024 16:39

Toàn văn bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ Tám, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 của đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk

Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

11/07/2024 07:41

Ban Văn hóa - Xã hội họp thẩm tra các nội dung trình Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

10/07/2024 16:09

Khai mạc kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Hội nghị toàn quốc quán triệt: Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

09/07/2024 13:22

Hội nghị toàn quốc quán triệt: Chỉ thị số 35-CT/TW và Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

30/06/2024 23:59

Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 6 năm 2024

28/06/2024 15:42

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk họp Phiên thường kỳ tháng 6 năm 2024

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2024 15:33

Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân tỉnh họp thẩm tra các nội dung trình tại kỳ họp lần thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2024 13:46

Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk triệu tập Kỳ họp thứ Tám, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

27/06/2024 16:12

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

27/06/2024 13:42

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột

27/06/2024 07:14

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ

23/06/2024 09:52

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Buôn Hồ