Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị kết nghĩa

Ngày đăng: 01/04/2024 14:48