Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tổ chức thảo luận tại tổ đối với các dự án Luật trình Kỳ họp

Ngày đăng: 12/11/2023 10:48