Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Krông Pắc tổ chức Hội nghị liên tịch để chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ Bảy

Ngày đăng: 16/11/2023 16:54