Ngày thứ hai, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ Bảy, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng: 03/12/2023 08:56