06:46 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 09/2004/NQ-HÐ
Nội dung trích yếu Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND tỉnh Đắk Lắk vơí UBMTTQVN tỉnh Đắk Lăk
Ngày ban hành 28/07/2004
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Hai
Ghi chú
File đính kèm: 09.2004_0001_0001.pdf