07:15 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 12/2004/NQ-HÐ
Nội dung trích yếu Thông qua phương án về cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tổ chức hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2004
Ngày ban hành 28/07/2004
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Hai
Ghi chú
File đính kèm: 12.2004_0001_0001.pdf