23:04 Thứ bảy , Ngày 24 Tháng 02 Năm 2024
Số / ký hiệu 11/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Phương án tổ chức bộ máy và kế hoạch biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp của tỉnh năm 2010.
Ngày ban hành 07/09/2010
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Mười Bốn
Ghi chú
File đính kèm: