05:44 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 07/2023/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Quy định nội dung, mức chi chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Ngày ban hành 14/06/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Chín
Ghi chú
File đính kèm: DL_07_2023_NQ-HDND_14062023_1.PDF.pdf