06:59 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 10/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày ban hành 14/06/2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Chín
Ghi chú
File đính kèm: dl_10_nq-hdnd_14062023_1.PDF.pdf