07:06 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 02/GTT-HÐND
Nội dung trích yếu Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Mười Ba , Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X
Ngày ban hành 12/06/2024
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Giấy triệu tập - Giấy mời
Ghi chú
File đính kèm: DL_02_GTTHDND1262024_0001.pdf