05:49 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 05/2005/NQ-HÐ
Nội dung trích yếu Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh thành viên Ban VHXH của HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009.
Ngày ban hành 21/07/2005
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Tư
Ghi chú
File đính kèm: 05.2005.NQ.pdf