06:09 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 04/2004/NQ-HÐ
Nội dung trích yếu Kết quả bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch, các Ủy viên UBND tỉnh khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009
Ngày ban hành 27/05/2004
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Nhất
Ghi chú
File đính kèm: 04.2004_0001_0001_0001.pdf