06:22 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 50/2006/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Cơ cấu nguồn vốn đầu tư đường giao thông trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010
Ngày ban hành 14/12/2006
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Bảy
Ghi chú (thay thế bởi Nghị quyết số 35/2010/NQ-HĐND)
File đính kèm: 50.2006_0001.pdf