06:30 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 07/2007/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu về xây dựng hệ thống khuyến nông cơ sở
Ngày ban hành 13/04/2007
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2007
Ghi chú (thay thế bằng Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011)
File đính kèm: 07.2007_0001.pdf