06:58 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 20/2006/NQ-HÐ7
Nội dung trích yếu Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 tỉnh Đắk Lắk.
Ngày ban hành 22/02/2006
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp bất thường năm 2006
Ghi chú
File đính kèm: 20 NQ.pdf