07:19 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 242/KH-HÐND
Nội dung trích yếu Giám sát tình hình hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2021
Ngày ban hành 25/05/2022
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Ban Kinh tế - Ngân sách
Ghi chú
File đính kèm: Ban KT-NS so 242_KH-HDND_ giám sat.PDF DL-274-TB-HDND-08062022-1 Ban KT-NS.PDF