07:25 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 40/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Xác nhận kết quả bầu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày ban hành 18/11/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghi quyết Kỳ họp Chuyên đề lần Bảy
Ghi chú
File đính kèm: DL_40_NQ-HDND_18112022_Bau BS_UV UBND.PDF