07:02 Thứ sáu , Ngày 19 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 149/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016
Ngày ban hành 10/02/2015
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp bất thường lần 2
Ghi chú
File đính kèm: NQ 149.PDF