16:44 Thứ ba , Ngày 16 Tháng 04 Năm 2024
Số / ký hiệu 173/2015/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành 03/12/2015
Hình thức văn bản
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyết kỳ họp thứ Mười một
Ghi chú
File đính kèm: NQ 173_opt.pdf