22:33 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 24/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Về việc điều chỉnh Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 08 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 sang năm 2022 nguồn vốn ngân sách địa phương
Ngày ban hành 21/07/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyêt kỳ họp thứ Tư
Ghi chú
File đính kèm: 24_NQ-HĐND dieuchinh NQ 01.pdf PLI_Kem NQ.pdf PLII_Kem NQ.pdf PLIII_Kem NQ.pdf