21:59 Thứ hai , Ngày 15 Tháng 07 Năm 2024
Số / ký hiệu 09/2022/NQ-HÐND
Nội dung trích yếu Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c, khoản 4, Điều 1 Nghị quyết số 22/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phân cấp, cơ cấu nguồn vốn ĐTXD trường học và cơ sở GDNN công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 20/07/2022
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực
Danh mục Nghị quyêt kỳ họp thứ Tư
Ghi chú
File đính kèm: 09_2022_NQ-HĐND DIEU CHINH NGHI QUYET 22.pdf